"Nauczyciel po pierwsze trener i doradca" - czyli o projekcie słów kilka.

        Projekt współfinansowany ze środków UE, skierowany jest w formie bezpłatnego cyklu szkoleń do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych      z województwa warmińsko-mazurskiego. Projekt opiera się na nowoczesnych ujęciach rozwoju człowieka w cyklu życia, a z drugiej na najnowszych badaniach            w obszarze psychologii poznawczej oraz metodyce nauczania. Jego realizacja jest odpowiedzią na szerokie zainteresowanie podobnym projektem pt. „Umiem się uczyć”. Celem projektu „Nauczyciel po pierwsze trener i doradca”  jest podniesienie poziomu kompetencji nauczycieli w sferze efektywnego przekazywania wiedzy, co ma przełożenie na efektywność uczenia się uczniów. Podczas szkoleń nauczyciele poznają innowacyjną metodę przekazywania wiedzy w sposób dostosowany do potrzeb   i możliwości danej grupy uczniów. Uczestnicy projektu, zostaną zapoznani z interaktywnymi narzędziami dydaktycznymi (podręcznik          dla nauczycieli oraz 30 gotowych scenariuszy prowadzenia zajęć).          W połączeniu ze szkoleniem, mają one wzbogacić i urozmaicić warsztat nauczyciela o metody wspierające i aktywizujące proces uczenia się, przygotowując go jednocześnie do roli moderatora procesu nauczania w klasie. Dzięki temu za proces nauczania, odpowiedzialni będą sami uczniowie.

User Login